Aktuality

16.11.2023:

 • Vánoce  a zdraví

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 9. ročník interaktivní vzdělávací konference a workshopu Vánoce a zdraví, který se uskuteční 6. prosince 2023 od 9:00 v prostorách Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Pozvánka na konferenci.

Podrobný program naleznete zde.

 • Nepřítomnost dr. Chráskové

Dr. Chrásková je z důvodu nemoci ve dnech 11.10. – 17.10. NEPŘÍTOMNA. Současně jsou zrušeny i její konzultační hodiny.

13.10.2023:

 • Mezinárodní odborná konference Adolescent a jeho duševní zdraví 2

Vážené studentky, vážení studenti,
dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník mezinárodní odborné konferenci Adolescent a jeho duševní zdraví 2, kterou pořádá Pedagogická fakulta UP v Olomouci ve spolupráci se Společností Podané ruce, o.p.s. v návaznosti na řešení projektu ZD-ZDOVA1-011 Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence řešeného v rámci programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Konference se uskuteční ve dnech 1. – 2. 11. 2023 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a je otevřena jak akademickým pracovníkům, zabývajících se problematikou, tak studentům a odborným pracovníkům škol. Účast na konferenci je bezplatná.

Všechny potřebné informace naleznete zde:
https://www.pdf.upol.cz/predup/aktuality/

Přihlásit se je možné do 20. 10. 2023.

4.10.2023:

25.9.2023

 • Zrušení konzultačních hodin

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
Zrušení konzultačních hodin dne 26. 9. 2023 (z důvodu nepřítomnosti), event. náhrada na základě individuální domluvy prostřednictvím e-mailu.

 • Welcome drink s děkanem a informační setkání se studenty 1. ročníků

Milé studentky, milí studenti,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na neformální zahájení akademického roku a vítání studujících 1. ročníků, jež se pod názvem „Welcome drink s děkanem“ uskuteční v pondělí 18. září 2023 od 18 hodin na parkánu konviktu. Na programu bude pozdrav vedení, představení zástupců kateder a senátorů seznamovací aktivita spojená s rozdáváním fakultního merche, přípitek a DJ set Nicolase Vidrase. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v atriu konviktu.

Odkaz na fb událost: Welcome drink s děkanem a informační setkání | Facebook

Ve stejný den se v 15 hodin uskuteční ještě informační setkání s prváky a prvačkami v aule, jež organizuje vedení a během nějž budou studujícím podány obecné informace o studiu nebo o aktivitách fakulty a možnostech, jež UP studentům nabízí. Aktuální informace naleznete také na portále U21 – První pomoc pro prváky.

 • Dny pro absolventy a přátele PdF UP 15. a 16. září 2023

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého přichystala bohatý program pro své absolventky, absolventy a všechny další zájemce. Přijďte se seznámit s tím, co je na fakultě nového, odneste si inspiraci, didaktické materiály a dárky, setkejte se s někdejšími spolužáky!

Podrobný harmonogram naleznete zde.
Pozvánka zde.

22.3.2023:

5.10.2022:

5.9.2022:

 • Den pro absolventy a přátele katedry antropologie a zdravovědy PdF UP
  15:00–16:30 hod., posluchárna N21, Žižkovo nám. 5, Olomouc
  Prezentace současných studijních programů katedry antropologie a zdravovědy, realizovaných projektů k podpoře zdraví a rozvoji zdravotní gramotnosti, edukačních materiálů a moderních didaktických prostředků pro výchovu ke zdraví.
 • Den pro absolventy a přátele katedry antropologie a zdravovědy PdF UP – pokračování u číše vína
  16:30–18:00 hod., učebna LA2, Žižkovo nám. 5, Olomouc
  Neformální setkání absolventů, pracovníků, spolupracovníků a přátel u drobného občerstvení a číše vína.

Program naleznete zde.

7.1.2022:

 • Den otevřených dveří – 15.1.2022 – odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 9:00 – 10:00 a odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 12:30 – 13:30.

29.11.2021:

 • Den otevřených dveří – 3.12.2021 – odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 9:00 – 10:00 a odkaz na „katedrální“ on-line setkání od 12:30 – 13:30.

8.10.2021:

8.9.2021:

16.12.2020 a 16.1.2021:

27.11.2021:

22.10.2020:

7.10.2020:

7.9.2020:

29.1.2020:

 • Informace k Odborné stáži 1 (KAZ/BPE1Q).

28.11.2019:

22.10.2019:

11. – 13.9.2019:

17.4.2019:

13.11.2018:

7.11.2018:

14. – 15.9.2018:

 • Dny pro absolventy PdF UP v Olomouci – program.

12. – 14.9.2018:

8.9.2018:

 • Milé absolventky, milí absolventi UP, připravujeme pro Vás další výroční absolventský sraz, který se uskuteční 8. září 2018v Olomouci. Přijeďte navštívit své univerzitní město, zavzpomínat a třeba vyhrát soutěž o absolventský ročník s nejsilnější účastí na srazu. Čeká Vás setkání se spolužáky, kolegy a pedagogy, hudební program, grilování, prohlídky rekonstruovaných či čerstvě vybudovaných univerzitních budov, afterparty a mnoho dalšího. Termín jsme vybrali osvědčený, opět shodný s termínem konání Dnů evropského dědictví v Olomouci, abyste mohli navštívit nádherné olomoucké památky i nové moderní instituce. Již teď se můžete nezávazně registrovat na našem webu – dejte tak spolužákům veřejně vědět, že se na sraz chystáte: https://goo.gl/9gwcBu. Sledujte webové stránky www.absolventi.upol.cz, kde budeme postupně zveřejňovat bližší informace. Vaše případné náměty zasílejte na e-mail: absolvent@upol.cz. Těšíme se na Vás.

18.4.2018: V. ročník mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Multidisciplinarita v péči o pacienta.

11.4.2018: Katedra spolupořádá již v pořadí 7. ročník vzdělávací konference Den zdraví s podtitulem Digitální zdravotní gramotnost a Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví – pozvánka a program.

27.3.2018: Staň se ambasadorem aplikace Záchranka!

23.3.2018: Zrušení konzultačních hodin doc. Cichá z důvodu služební cesty. Mimořádné konzultační hodiny po vzájemné dohodě.

28.2.2018: V období 28.2. až 2.3.2018 nebude přítomna sekretářka katedry Petra Jurníková.

12.2.2018: V týdnech od 12. 2. do 23. 2. 2018 (včetně) doc. Cichá není přítomna – čerpání řádné dovolené (ze zdravotních důvodů). Výuka bude po dohodě se studenty v plné míře nahrazena.

6.2.2018: Pracovní neschopnost Dr. Dorkové – náhrada výuky proběhne po vzájemné komunikaci e-mailem.

12.12.2017: Z vážných důvodů jsou konzultační hodiny doc. Ciché posunuty na dopolední čas od 10 do 11 hodin.

6.12.2017: 6. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu Vánoce a zdraví – informační plakát a odborný program.

11.11.2017: Sympozium Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni (info 1 a info 2).

9.11.2017: Pedagogická stáž v Chorvatsku na českých školách – informace a přihláška.

8.11.2017: Seminář pro mateřské školy Zdravá 5.

7.11.2017: Kulatý stůl „Výchova ke zdraví v edukační praxi“ pro studenty oboru Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.

1.11.2017: Setkání akademické obce a děkanské volno.

31.10. – 3.11.2017: Studenti oboru UOPZŠ reprezentovali naše pracoviště na Výstavišti v Brně na akci GAUDEAMUS s praktickými ukázkami pomůcek „opilecké brýle“ a „simulace stáří“ – foto 1, 2 a 3.

25.10.2017: Společné e-mailové adresy oborů při KAZ na akademický rok 2017/2018.

4.10.2017: Systémová pravidla KAZ týkající se individuálních studijních plánů.

5.10. – 19.12.2017: Harmonogram cyklu seminářů na PdF UP – Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

2.10.2017: Imatrikulace studentů 1. ročníků.

29.9.2017: Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc. Informační materiály – část 1 a 2.

27.9.2017: Metodický seminář 7a aneb 7 krát o alergii a astmatu.

22. – 23.9.2017: Mezinárodní vědecká konference XIV. Hradecké dny sociální práce.

22.9. Výuka KAZ/BKS1Q je přesunuta – viz. STAG.

20.9.2017: Témata závěrečných prací pro akademický rok 2017-2018.

19.9.2017: III. společná konference lékařů, lékárníků a nelékařských pracovníků Bezpečná aplikace do krevního řečiště (info a program).

18.9. – 21.9.2017: Výuku Dr. Chráskové zajišťuje Mgr. Zouharová.

11.9.2017: III. mezinárodní konference internetového poradenství.

7. – 8.9.2017: Mezinárodné vedecké sympózium „Ošetrovatel´stvo 21. storočia v procese zmien.“ Informace naleznete zde.

11.8.2017: Zavřená budova PdF UP v Olomouci na Žižkově náměstí.

24.7. až 4.8.2017: Zavřená budova PdF UP v Olomouci na Žižkově náměstí.

1.7.2017: Změna na pozici sekretářky KAZ – Kateřinu Valůškovou nahrazuje Mgr. Jana Kočí (rozená Máčalová).

15.5.2017: Konferenci k Mezinárodnímu dni rodiny na téma INformal (Rodina a neformální péče) pořádá Katedra sociálních věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

2.5. a 9.5.2017: Zrušení konzultačních hodin Dr. Chráskové. Jejich náhrada proběhne individuálně na základě e-mailové domluvy.

28.4.2017: Zrušení konzultačních hodin doc. Ciché. Mimořádné konzultační hodiny po vzájemné dohodě.

24.4.2017: Zrušení konzultačních hodin doc. Ciché. Mimořádné konzultační hodiny po vzájemné dohodě.

19.4.2017: Fakulta zdravotnických věd Univerzity Pardubice pořádá IV. Mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy, s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času. Příspěvky je možné přihlásit do 13. 2. 2017. Dne 20. 4. 2017 na fakultě probíhá XII. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. Informace k této konferenci naleznete na webových stránkách.

13.4.2017: Děkanské volno.

5.4.2017: 6. ročník vzdělávací konference Den zdraví na Pedagogické fakultě UP v Olomouci s podtitulem „Zdravotní gramotnost – cesta ke zdraví.“

4.4.2017: ETF UK ve spolupráci s ostatními teologickými fakultami UK a VOŠ Jabok pořádá pracovní konferenci s názvem „Spiritualita ve vzdělávání v pomáhajících profesích.“

31.3.2017: Z důvodu výuky jsou v tento den zrušeny konzultační hodiny doc. Ciché. Náhradní konzultace po předchozí dohodě e-mailem.

16. – 17.3.2017: Česká pedagogická společnost pořádá v budově PdF UP v Olomouci 24. výroční konferenci na téma: Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách.

15.3.2017: Uzávěrka přihlášek na II. ročník ENVOFILMU.

13.3. – 17.3.2017: Dr. Dorková je z důvodu čerpání řádné dovolené nepřítomna na pracovišti, výuka z 13.3.2017 byla odučena dne 6.3.2017.

13.3.2017: Zrušení konzultačních hodin Doc. Ciché, mimořádné konzultační hodiny po vzájemné dohodě e-mailem.

10.3.2017: Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá konferenci na téma: Profesní a právní aspekty ošetřovatelství.

7.3.2017: Zrušení konzultačních hodin Dr. Chráskové, náhradní konzultační hodiny budou 8.3.2017 od 15:00 do 16:30 hod.

2.3.2017: Hledáme dobrovolníky na festival.

13.2.2017: Zrušení konzultačních hodin doc. Ciché z důvodu neodkladných pracovních povinností. Mimořádné konzultační hodiny po vzájemné dohodě.

20.1.2017: Výuka předmětu Tvorba a metodika projektů k podpoře zdraví (kombinovaná i bloková prezenční forma) z důvodu nemoci kolegyně Sladké Ševčíkové odpadá.

9.1.2017: Podklady pro nová zadání závěrečných (bc.; mgr. diplomových) prací budou schvalovány a podepisovány do 31. 1. 2017.  Vedoucí KAZ lze předkládat pouze ta zadání, která byla předem zkonzultována s vedoucím práce, a která jsou opatřena jak podpisem studenta, tak podpisem vedoucího, v jazykové a grafické úpravě patřičné kvality.  Ve vlastním zájmu konzultujte své budoucí práce a zajišťujte potřebné podpisy v dostatečném časovém předstihu. To platí i v případě externích vedoucích prací. Odevzdat v termínu řádně vyplněný a schválený podklad pro zadání závěrečné práce je jednou z povinností studenta. Neúplně či nesprávně vyplněné žádosti, žádosti bez příslušných podpisů, stejně tak žádosti předkládané po uvedeném datu, nebudou standardně vyřizovány. Děkuji za pochopení. doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., vedoucí KAZ.

5.1.2017: V odborné učebně našeho pracoviště byly natáčeny některé díly projektu MOOC čeština pro cizince, konkrétně U lékaře a U zubního lékaře.

15.12.2016: Děkanské volno od 9:30.

7.12.2016: Zrušení konzultačních hodin doc. Ciché z důvodu lékařského ošetření. Mimořádné konzultační hodiny po vzájemné dohodě.

7.12.2016: 5. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu Vánoce a zdraví.

25.11.2016: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se konal Den otevřených dveří. Na zájemce o studium na Katedře antropologie a zdravovědy čekaly nejen informace o oborech studia, ale také praktické ukázky vedené pedagogy a studenty této katedry. Zájemci o studium si mohli vyzkoušet praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace v rámci první pomoci, simulaci těhotenství a stáří, sestavit potravinovou pyramidu a nebo zažít antropometrii na vlastní kůži v rámci analýzy tělesného složení. Pokud jste se nestihli zúčastnit se v tomto termínu, budeme se na Vás těšit při dalším Dnu otevřených dveří, který se bude konat dne 21. ledna 2017. Účastníci mohou nahlédnout do fotogalerie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

21.11. a 5.12. se ruší výuka a konzultační hodiny Dr. Dorkové.

21.11.2016: V rámci Dnů vědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se v prostorách Katedry antropologie a zdravovědy uskutečnila mezinárodní vědecká konference s názvem Antropologie integrujícíVědeckým garantem konference byl osobně přítomný prof. Karel Mácha, tvůrce konceptu integrální antropologie, který pronesl úvodní přednášku. Na konferenci vystoupili přední čeští i zahraniční odborníci, jimž organizační výbor konference děkuje za inspirující odborné přednášky a milou společnost. Nahlédněte do fotodokumentace (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15).

18.11.2016: Děkanské volno. Budova PdF UP v Olomouci je uzavřena, neprobíhá žádná výuka a ani konzultace pedagogických pracovníků.

1.11.2016: Konference na téma Společnost a duševně nemocní.

20.10.2016: Přednáška pro studenty na téma Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice.

14.10.2016: Zrušení konzultačních hodin doc. Ciché z důvodu služební pracovní cesty ve dnech 19.10. a 26.10.2016.

11.10.2016: Hospic Sv. Jiří, o.p.s. z Chebu a Domácí hospic Motýl ze Sokolova pořádá konferenci s názvem „Doma je doma až do posledního okamžiku.“ Konference nabízí možnost poznat mobilní hospicovou péči z pohledu všech členů multidisciplinárního týmu – z pohledu lékaře, zdravotní sestry, psychologa, duchovního, sociální pracovnice, dobrovolníka a poradkyně pro pozůstalé. Program konference naleznete na webu, kde je i přihláška a také místo konání.

2.10.2016: Společné e-mailové adresy studijních oborů garantovaných KAZ.

1.10.2016: Moravsko-Slezská křesťanská akademie Olomouc pořádá XVII. bioetickou konferenci na téma Lékař – sestra – pacient. Instituce rovněž nabízí přednášky s křesťanskou tématikou.

25.9. až 27.10.2016: Studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy se zúčastnili zahraničního studijního pobytu v Polsku, konkrétně na Pedagogickém institutu Jagellonské univerzity v Krakově. Studijní pobyt byl realizován v rámci internacionalizačního projektu Katedry antropologie a zdravovědy, na jehož uskutečnění se pod vedením doc. Ciché podíleli přímo v Krakově i pracovníci katedry. Nahlédněte do fotodokumentace (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

23.9.2016: Zrušení konzultačních hodin doc. Mgr. Martiny Ciché, Ph.D. z důvodu služební cesty. Náhradní konzultace po předchozí dohodě.

23. – 24.9.2016: Mezinárodní vědecká konference XIII. Hradecké dny sociální práce zaměřené na téma Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí.

19.9.2016: Prezenční výuka Mgr. Marciánové – předměty KAZ/BPFVY, KAZ/BPFYV, KAZ/BPREZ a KAZ/MRZQ – z důvodu nemoci až do 16.10.2016 odpadá. Tato výuka bude nahrazena po dohodě s vyučujícím. Kombinovaná výuka je suplována.

9. – 10.9.2016: V těchto dnech se bude konat celouniverzitní setkání absolventů. Podrobné informace naleznete na webovém portálu ABSOLVENT na www.absolventi.upol.cz. Fotodokumentace setkání členů KAZ s bývalými členy KAZ a bývalými studenty oborů při KAZ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20).

8. – 9.9.2016: Pedagogická fakulta MU v Brně pořádá vědeckou konferenci s názvem 70 ve zdraví.

5.9.2016: Přehled témat závěrečných kvalifikačních prací (bakalářské i diplomové) pro akademický rok 2016-2017 a převedené kvalifikační práce po PhDr. et Mgr. Jitce Tomanové, Ph.D.

4.7.2016: Děkanské volno.

1.7.2016: Uzávěrka přihlášek do soutěže Česká hlava 2016 (informace).

30.6.2016: Uzávěrka přihlášek do soutěže Česká hlavička 2016 (podrobné informace, přihláška).

25.5.2016: Informace pro studenty: Splnění studijních povinností za akademický rok 2015-2016, Harmonogram přípravy Státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v termínu podzim 2016.

16.5.2016: Od tohoto dne se ruší pravidelné konzultační hodiny Dr. Dorkové. Konzultace proběhnou v jiném termínu po předchozí domluvě.

9.5.2016: Dne 11.5.2016 je vyhlášeno děkanské volno pro všechny zaměstnance a studenty PdF UP v Olomouci kvůli umožnění účasti na Sportovním dnu UP.

20.5.2016: Uzávěrka přihlášek na konferenci s mezinárodní účastí Výzvy súčasného sociálního poradenstva, kterou dne 6.6.2016 pořádá Pedagogická fakulta Katolické Univerzity v Ružomberoku.

27.4.2016: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. informuje studenty o náhradním termínu odborné stáže BPOS2 a NPOSV, event. BKOS2 a NKOSV. Stáž se uskuteční dne 4. května 2016 ve 12:30 hod. na gynekologicko-porodnické klinice FN Olomouc. Sraz účastníků je ve 12:00 před vchodem na kliniku.

15.4.2016: Přihláška na Mezinárodní konferenci Rodina – zdraví – nemoc, která se uskuteční dne 13. října 2016. Informace v českém i anglickém jazyce.

8.4.2016: Informace pro absolventské ročníky – Harmonogram přípravy Státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v termínu duben – červen 2016.

8.4.2016: Odborná stáž 2 – KAZ/BPOS2 – se uskuteční dne 20. dubna 2016 ve 12,30 h. na gynekologicko – porodnické klinice FN Olomouc. Sraz ve 12,20 h. před hlavním vchodem do budovy kliniky. S sebou přezůvky event. návleky. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

6.4.2016: Den zdraví na Pedagogické fakultě – letos s podtitulem „organizace, programy a projekty podpory zdraví a prevence rizikového chování.

21.3.2016: Uzávěrka přihlášek pro mezinárodní vědeckou konferenci Sociální pedagogika 2016, která se uskuteční 12. – 13. 4. 2016 v Brně.

9.3.2016: 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově Olomouc 2016.

18. – 19.2.2016: Do 31.1.2016 se lze přihlásit na Mezinárodní vědeckou multioborovou konferenci Edukační výzvy a úlohy. Podrobné informace naleznete na webové stránce http://ijp.sk/sk/konferencie a také v samostatné přílozePřihláška na konferenci. Pokyny autorům pro publikaci.

15.2.2016: Výuka Dr. Dorkové – předměty BASPE, NSDZ1, NSROP a NSDS2 – se nebude konat. Rovněž se ruší konzultační hodiny. Náhrada výuky bude domluvena ve výuce dne 22.2.2016.

Leden/únor 2016: Ve dnech 26.1., 28.1. – 2.2. a 4. – 5.2.2016 nebude doc. Cichá přítomna na pracovišti. V naléhavých případech ji zastupuje Dr. Tomanová.

14.1.2016: Pozvánka na konferenci Výchova k dobru, kterou spolupořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

13.1.2016: Český rozhlas Brno, pořad Co vy na to? Rozhovor na téma Kdy mít dítě s doc. Cichou (KAZ PdF UP) a MUDr. Rumpíkem (IVF Zlín) naleznete zde.

14.12.2015: Vánoční večírek katedry. Fotogalerie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18).

14.12.2015: Konzultační hodiny Dr. Dorkové budou mimořádně probíhat mezi 9:00 a 10:00 hod.

9.12.2015: 4. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu Vánoce a zdraví.

7.12.2015: Změny v konzultačních hodinách doc. Ciché. Z důvodu výuky v kombinované formě studia jsou konzultační hodiny ve dnech 11. a 18.12.2015 zrušeny. Mimořádné konzultační hodiny jsou možné po vzájemné dohodě.

7.12.2015: Kurz Jak naplňovat cíle sociální práce ve zdravotnictví a v péči o zdraví. Informační leták.

1.12.215: Děkanské volno ve dnech 21. – 23.12.2015.

Prosinec 2015: Nepřítomnost Dr. Tomanové na pracovišti KAZ PdF UP v Olomouci ve dnech: 7.12., 14.12., 18. – 31.12.2015.

25.11.2015: Pozvánka na konference Pohyb a výživa.

20.11.2015: Den otevřených dveří PdF UP v Olomouci. Informační letáky pro obory Výchova ke zdraví a Učitelství výchovy ke zdraví v kombinaci a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

20.11.2015 a od 23. do 27.11.2015: Evropský týden testování HIV.

18.11.2015: Výuka předmětů BPUSS, NSIGA, NSDIS a NSDPS vyučující Dr. Preissové Krejčí se z důvodu účasti na mezinárodním vědeckém kongresu nekoná.

16.11.2015: Děkanské volno, konzultační hodiny pracovníků KAZ v tento den zrušeny.

16.11.2015: Zrušení konzultačních hodin Dr. Dorkové. Náhrada konzultace proběhne o týden dříve, tj. 9.11.2015 od 9:45 do 11:45 hod.

13.11.2015: Z důvodu služební cesty jsou standardní konzultační hodiny doc. Ciché zrušeny. Mimořádné konzultační hodiny se uskuteční po vzájemné dohodě.

11.11.2015: Členka KAZ, Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., obdrží čestné uznání rektora UP v Olomouci pro autory nejlepších odborných publikací za akademický rok 2014-2015. Informace přináší Žurnál UP. Oceněná kniha má název Multikulturalismus – Ztracené paradigma?

10.11.2015: Pozvánka na akci Seznam se bezpečně!

10.11.2015: Byl zveřejněn inovovaný okruh Sociální práce s didaktikou sociální práce, který je platný pro SZZ oboru USZP SVOŠ v akademickém roce 2015-2016. Seznam SZZ naleznete na příslušných stránkách oboru.

10.11.2015: Vážení studenti, kapacita mých absolventských prací je zcela naplněna. S vedením Vašich prací se proto obracejte na ostatní členy KAZ. Děkuji za pochopení. P. Zemánek

2.11.2015: zrušení konzultačních hodin Dr. Dorkové.

Listopad 2015: Nepřítomnost Dr. Tomanové na KAZ PdF UP v Olomouci ve dnech: 9.11., 16.11., 23.11., 27.11. a 30.11.

30.10.2015: Z důvodu účasti na konferenci jsou standardní konzultační hodiny doc. Ciché zrušeny. Mimořádné konzultační hodiny se uskuteční po vzájemné dohodě.

26.10.2015: Žurnál UP – vzdělávací semináře na KAZ PdF UP.

23.10.2015: Pozvánka na konferenci Pohyb a výživa – přihláška/návratka.

23.10.2015: Informace k akci ASC UP – DEN SPORTU 2015, která je určena pro všechny zaměstnance UP a jejich rodinné příslušníky.

22.10.2015: V záložce Informace pro studenty se nachází seznam realizovaných absolventských prací po bývalých pracovních KAZ a také seznam nových prací pro stávající akademický rok 2015 – 2016.

19.10.2015: Změny v konzultačních hodinách doc. Ciché. Z vážných pracovních důvodů jsou standardní konzultační hodiny v týdnu od 19. do 23. 10. 2015 zrušeny. Mimořádné konzultační hodiny jsou po vzájemné dohodě možné. Za pochopení děkuje Martina Cichá.

19.10.2015: Konzultační hodiny Dr. Dorkové se budou realizovat od 9:30 do 11:30.

16.10.2015: Konkrétní informace k vedení bakalářských a diplomových prací, jak studentů, kteří již jsou v absolventských ročnících, tak studentů, kteří si svá témata teprve budou vybírat, se na nástěnce sekretariátu KAZ a na webu katedry – z vážných organizačních a provozních důvodů – objeví v průběhu týdne od 19. do 23. 10. 2015. Za pochopení děkuje doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., vedoucí katedry.

5.10.2015: Výuka předmětu KAZ/BPUSZ bude probíhat dle dohody s vyučující v těchto termínech: 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. a 7.12.2015 v učebně 402.

5.10.2015: Výuka předmětu KAZ/NSDS1 bude realizována v čase od 14:00 do 15:30 hod. v učebně LA2.

4.10.2015: Největší studentská organizace na světe AIESEC OLOMOUC hledá posily do svého týmu a právě přijímá nové členy do programu FUTURE TALENT. Informace naleznete zde.

30.9.2015: Odborná interaktivní přednáška a workshop MODERN NUTRITION AND HEALTH. Pozvánku naleznete zde.