Prezenční studium

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Základní informace o studijním oboru

Studijní plán a charakteristika studijních předmětů jsou ve studijním prostředí STAG

Okruhy ke státním  závěrečným zkouškám platné od 30.11.2017

a1) Psychologie a pedagogika s didaktikou psychologie a pedagogiky + informace o příslušném portfoliu – pro studenty, kteří začali studium v akademickém roce 2016-2017.

a2) Psychologie a pedagogika s didaktikou psychologie a pedagogiky – pouze pro tzv. „dobíhající“ studenty, tzn. kteří začali studium před akademickým rokem 2016-2017.

c) Somatologie s didaktikou somatologie

d) Zdravotnická prevence s didaktikou podpory zdraví – pouze pro studenty, kteří začali studium v akademickém roce 2016-2017.

Přijímací řízení – viz. web fakulty (přesměrování zde). K navazujícímu mgr. studiu Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy se hlásí absolventi bakalářských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář z různých univerzit/fakult. Test z BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ problematiky zdraví a nemoci se skládá z okruhů odborných teoretických znalostí prokázaných u Státní závěrečné zkoušky jednotlivých bakalářských oborů. Ukázku vzorového testu  naleznete na stránkách fakulty.