Prezenční studium

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Základní informace o studijním oboru

Studijní plán a charakteristika studijních předmětů jsou ve studijním prostředí STAG

Okruhy ke státním  závěrečným zkouškám

A) Platné pro studenty, kteří začali studium v akademickém roce 2019/2020

KAZ/SDOS@ – Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

KAZ/SDSO@ – Somatologie s didaktikou somatologie

KAZ/SDZP@ – Zdravotnická prevence s didaktikou podpory zdraví

KPG/SZUS@ – SZZ Učitelská způsobilost – informace Ústav pedagogiky a sociálních studií (https://www.upss.cz)

B) Platné pro studenty, kteří začali studovat v období akademických let 2016/2017 až 2018/2019

KAZ/NSODO a KAZ/NKODO – Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

KAZ/NSSDS a KAZ/NKSDS – Somatologie s didaktikou somatologie

KAZ/NSZPQ a KAZ/NKZPQ – Zdravotnická prevence s didaktikou podpory zdraví

KPG/SZZPZ – Pedagogická způsobilost – informace Ústav pedagogiky a sociálních studií (podrobně v souborech Psychologie a pedagogika s didaktikou psychologie a pedagogiky + informace o příslušném portfoliu)

C) Pouze pro „dobíhající“ studium, tzn. pro studenty, kteří začali studium před akademickým rokem 2016/2017

KAZ/NSPDP a KAZ/NKPDP – Psychologie a pedagogika s didaktikou psychologie a pedagogiky

KAZ/NSODO a KAZ/NKODO – Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

KAZ/NSSDS a KAZ/NKSDS – Somatologie s didaktikou somatologie

Přijímací řízení – viz. web fakulty (přesměrování zde). K navazujícímu mgr. studiu Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy se hlásí absolventi bakalářských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář z různých univerzit/fakult. Test z BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ problematiky zdraví a nemoci se skládá z okruhů odborných teoretických znalostí prokázaných u Státní závěrečné zkoušky jednotlivých bakalářských oborů. Ukázku vzorového testu  naleznete na stránkách fakulty.

Pro uchazeče o studium:

literatura a okruhy k přijímacím zkouškám

studijní předměty

kompetence absolventa