Prezenční studium

Okruhy ke státním  závěrečným zkouškám:

Další informace naleznete na webu Ústavu pedagogiky a sociálních studií (ÚPSS)

  • Okruhy platné pro studenty, kteří začali studium v akademickém roce 2019/2020:

KAZ/SDOS@ – Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

KAZ/SDSO@ – Somatologie s didaktikou somatologie

KAZ/SDZP@ – Zdravotnická prevence s didaktikou podpory zdraví

  • Okruhy platné pro studenty, kteří začali studovat v období akademických let 2016/2017 až 2018/2019:

KAZ/NSODO a KAZ/NKODO – Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

KAZ/NSSDS a KAZ/NKSDS – Somatologie s didaktikou somatologie

KAZ/NSZPQ a KAZ/NKZPQ – Zdravotnická prevence s didaktikou podpory zdraví

KPG/SZZPZ – Pedagogická způsobilost – informace Ústav pedagogiky a sociálních studií (podrobně v souborech Psychologie a pedagogika s didaktikou psychologie a pedagogiky + informace o příslušném portfoliu)

  • Okruhy platné pouze pro „dobíhající“ studium, tzn. pro studenty, kteří začali studium před akademickým rokem 2016/2017:

KAZ/NSPDP a KAZ/NKPDP – Psychologie a pedagogika s didaktikou psychologie a pedagogiky

KAZ/NSODO a KAZ/NKODO – Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

KAZ/NSSDS a KAZ/NKSDS – Somatologie s didaktikou somatologie

Pro uchazeče o studium:

literatura a okruhy k přijímacím zkouškám

studijní předměty

kompetence absolventa