Pracovníci projektu

Partneři projektu

Realizační tým

Hlavní řešitel projektu

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. tel.: 585 635 501 e-mail: miroslav.kopecky(at)upol.cz

Projektová manažerka

Mgr. Eva Janečková tel.: 585 631 407 e-mail: eva.janeckova(at)upol.cz

Koordinátor klíčových aktivit

Mgr. Daniela Bujarová tel.: 585 635 502 e-mail: daniela.bujarova(at)upol.cz

ICT odborník

Mgr. Zdeňka Michalíková

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. tel.: 585 565 503 e-mail: petr.zemanek(at)upol.cz

Metodik odborných předmětů

MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. tel.: 585 565 504 e-mail: milada.bezdekova(at)upol.cz

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. tel.: 585 565 512 e-mail: michaela.hrivnova(at)upol.cz

PaedDr.et Mgr. Marie Chrásková  tel.: 585 565 507 e-mail: marie.chraskova(at)upol.cz

MUDr. Hana Kabátová tel.: 585 719 280 e-mail: hana.kabatova(at)khsolc.cz

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D. tel.: 585 565 506 e-mail: katerina.kikalova(at)upol.cz

MUDr. Jiří Charamza tel.: 585 565 508 e-mail: jiri.charamza(at)upol.cz

Mgr. Jana Majerová tel.: 585 565 505 e-mail: jana.majerova(at)upol.cz

MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. tel.: 585 719 246 e-mail: zdenek.nakladal(at)khsolc.cz

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. tel.: 585 565 510 e-mail: helena.skarupska(at)upol.cz

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. tel.: 585 565 409 e-mail: jitka.skopalova(at)upol.cz

Mgr. Dana Strnisková tel.: 585 719 258 e-mail: dana.strniskova(at)khsolc.cz

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá tel.: 585 565 207 e-mail: iveta.ticha(at)upol.cz

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. tel.: 585 565 520  e-mail: jitka.tomanova(at)upol.cz

doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. tel.: 585 565 212 e-mail: eva.urbanovska(at)upol.cz