Odborné semináře 2012 – 2013

Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Obsahové zaměření odborných seminářů v roce 2013:

1. Odborný seminář 31. 5. 2013:

 • Pohybová aktivita a mezipředmětové vztahy 
 • Expert v oboru: doc. PhDr. F. Mazal, CSc.
 • Na semináři si teoreticky i prakticky  ukážeme, jak pohybem a úsměvem můžeme propojit všechny předměty (od matematiky přes zeměpis až po ekonomiku…), kompetence a průřezová témata ve škole.
 • Doporučení: vzít si vhodný oděv pro nenáročné pohybové aktivity.
 • Termín: 31. 5. 2013
 • Čas: 9,00 – 16,30 hod.
 • Učebna:tělocvična Hynaisova ulice (vedle Zimního stadionu)

2. Odborný seminář 7. 6. 2013:

 • Východiska a metodika k prevenci – agresivita a šikana dětí. Prevence zneužívání návykových látek.
 • Experti v oboru: Mgr. V. Janíková, PhDr. I. Janík
 • Seminář k agresivitě a šikaně dětí a prevenci zneužívání návykových látek
 • Termín: 7. 6. 2013
 • Čas: 9,00 – 16,30 hod.
 • Učebna: LM 3

3. Odborný seminář 14. 6. 2013:

 • HIV negativní – chraň si svůj život (projekt)
 • Putování za zdravým jídlem (projekt)
 • Expertka v oboru: Mgr. D. Strnisková, pracovnice oddělení Zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
 • Seminář je zaměřen na tvorbu projektů k prevenci HIV/AIDS a tvorbu projektů ke zdravé výživě dětí
 • Termín: 14. 6. 2013
 • Čas: 9,00 – 16,30 hod.
 • Učebna: LM3

Obsahové zaměření odborných seminářů v roce 2012:

1. Odborný seminář 18. 5. 2012:

 • HIV negativní – chraň si svůj život (projekt)
 • Putování za zdravým jídlem (projekt)
 • Expertka v oboru: Mgr. D. Strnisková, pracovnice oddělení Zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
 • Seminář je zaměřen na tvorbu projektů k prevenci HIV/AIDS a tvorbu projektů ke zdravé výživě dětí
 • Termín: 18. 5. 2012
 • Čas: 8,00 – 11,30 hod.
 • Učebna: LM3

     Odborný seminář: Prevence úrazů dětí a bezpečná škola (projekt)

 • Expert v oboru: Ing. Z. Vopička, Koordinátor Bezpečných škol a Bezpečných komunit WHO
 • Seminář je zaměřen na tvorbu projektů a metodiku prevence úrazů  u dětí
 • Termín: 18. 5. 2012
 • Čas: 12,00 – 16,30 hod.
 • Učebna: LM3

 2. Odborný seminář 25. 5. 2012:

 • Východiska a metodika k prevenci
 • Experti v oboru: Mgr. V. Janíková, PhDr. I. Janík
 • Seminář k agresivitě a šikaně dětí a prevenci zneužívání návykových látek
 • Termín: 25. 5. 2012
 • Čas: 8,00 – 16,30 hod.
 • Učebna: LM 3

3. Odborný seminář 8. 6. 2012:

 • Pohybová aktivita a mezipředmětové vztahy 
 • Expert v oboru: doc. PhDr. F. Mazal, CSc.
 • Na semináři si teoreticky i prakticky  ukážeme, jak pohybem a úsměvem můžeme propojit všechny předměty (od matematiky přes zeměpis až po ekonomiku…), kompetence a průřezová témata ve škole.
 • Doporučení: vzít si vhodný oděv pro nenáročné pohybové aktivity.
 • Termín: 8. 6. 2012
 • Čas: 8,00 – 16,30 hod.
 • Učebna: LM 3, tělocvična