FRVŠ projekty

01_Logo_FRVS

Projekt FRVŠ 1218/2011 Inovace, zkvalitnění výuky a propojenost s praxí předmětu Sociální politika u bakalářského studijního oboru Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

Řešitel: PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc.,
Mgr. Miroslava Jirásková

Projekt FRVŠ 1363/2011 Interaktivní somatopatologie pro speciální pedagogy

Řešitel MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
Spouřešitelé MUDr. Milada Bezděková, PhD.
Lukáš Stejskal
Petr Valenta

Výukový program najdete na adrese: http://pasp.upol.cz/


Projekt FRVŠ 2306/2011 Tvorba nového předmětu Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí na PdF UP v Olomouci

Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.