Odborné semináře

Partneři projektuInovace a modernizace výchovy ke zdraví

Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Obsahové zaměření odborných seminářů v akademickém roce 2013/2014:

1. Odborný seminář 23. 11. 2013:

 • Název: HIV negativní – chraň si svůj život/Putování za zdravým jídlem
 • Expertka v oboru: Mgr. D. Strnisková
 • Termín odborného semináře: 23. 11. 2013
 • Čas: 8,30 – 16,30 hod.
 • Místnost: učebna č. 65
 • Místo: Sportovní hala UP, U sportovní haly 2, 772 00 Olomouc
 • Pozn.: Pro účastníky semináře bude zajištěno občerstvení

2. Odborný seminář 7. 12. 2013:

 • Název: Východiska a metodika k prevenci – agresivita a šikana dětí/Prevence zneužívání návykových látek.
 • Experti v oboru: Mgr. V. Janíková, PhDr. I. Janík
 • Termín odborného semináře: 7. 12. 2013
 • Čas: 8,30 – 16,30 hod.
 • Místnost: učebna č. 65
 • Místo: Sportovní hala UP, U sportovní haly 2, 772 00 Olomouc
 • Pozn.: Pro účastníky semináře bude zajištěno občerstvení

 3. Odborný seminář 22. 2. 2014:

 • Název: Pohybová aktivita a mezipředmětové vztahy 
 • Expert v oboru: doc. PhDr. F. Mazal, CSc.
 • Termín odborného semináře: 22. 2. 2014
 • Čas: 8,30 – 16,30 hod.
 • Místnost: bude upřesněna + tělocvična Hynaisova ulice (vedle Zimního stadionu)
 • Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny (pití, svačina, dobrá nálada)
 • Pozn.: Pro účastníky semináře bude zajištěno občerstvení