OPPS 2007 – 2013

Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013

Logo-Jablko-obezita

Epidemie obezity – společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence

V současné době Katedra antropologie a zdravovědy spolupracuje s Institutem antropologie Akademie věd Polské republiky ve Wroclawi na společném mezinárodním projektu OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013 „Epidemie obezity – společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence“, www.epidemieobezity.upol.cz.

Projekt: Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013

Název projektu: Epidemie obezity – společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/2.3.00/11.02576

Partner: Oddělení antropologie, Polská akademie věd, Wroclaw, Polská republika

Rok řešení projektu: 2012 – 2014

Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Spoluřešitelé: MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D., PhDr. Jitka Tomanová, Ph.D.