Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

Partneři projektu

Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Souhrnné informace o projektu:

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.2

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory: 7.2.2

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Číslo výzvy: 18

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK-IPo-oblast podpory 2.2

Datum zahájení projektu: 01. 06. 2011

Datum ukončení projektu: 31. 05. 2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 003 027,99 Kč

Hlavní řešitel projektu: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Žurnál UP: informace o ukončení projektu