Mezinárodní konference 2012

ESF_mezinarodni_konference_2012

Mezinárodní konferenci „Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví“  pořádá  Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu ESF Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Investice do rozvoje vzdělávání, „Inovace a modernizace výchovy ke zdraví“, registrační číslo:  CZ.1.07/2.2.00/18.0009.

Konference je pořádána ve spolupráci s Krajskou hygienickou  stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci a Českou společností antropologickou  v Olomouci, Państwowou Wyźszou Szkolou w Raciborzu (Polská republika) a pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Úvod programu konference

Program konference

Instrukce pro psaní příspěvku

Vzor pro psaní článku do recenzovaného sborníku

Fotogalerie z mezinárodní konference

Informace o mezinárodní konferenci v BIULETYNU PTA Grudzieň 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Sborník – obálka

Sekretariát konference: 

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D., Katedra antropologie a zdravovědy

Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

tel.: 585 635 506, e-mail: olomouckednypdf@upol.cz