Rigorózní řízení (PhDr.)

PhDr. Program
Uchazeč je povinen vypracovat rigorózní práci na zvolené téma a složit zkoušky z příslušných oborů. Po obhájení práce a úspěšném vykonání předepsaných zkoušek získává titul PhDr.

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce jsou k dispozici zde:

  1. Pedagogická psychologie
  2. Pedagogika pro oborové didaktiky
  3. Biologicko-zdravovědný okruh

Výše uvedené okruhy jsou AKTUALIZOVÁNY k 20.10.2020.

Podrobnější informace k průběhu rigorózního řízení je možno konzultovat s Lucií Šrammovou Nguyenovou na Referátu vědy a výzkumu PdF UP v Olomouci.

Kontakt: Lucie Šrammová Nguyenová, e-mail: lucie.srammova(at)upol.cz, tel.: 585 635 012