Rigorózní řízení (PhDr.)

PhDr. Program
Uchazeč je povinen vypracovat rigorózní práci na zvolené téma a složit zkoušky z příslušných oborů. Po obhájení práce a úspěšném vykonání předepsaných zkoušek získává titul PhDr.

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce jsou k dispozici zde:

  1. Pedagogická psychologie
  2. Pedagogika
  3. Biologicko-zdravovědný okruh

Podrobnější informace k průběhu rigorózního řízení je možno konzultovat s Mgr. Emílií Petříkovou na Referátu vědy a výzkumu PdF UP.

Kontakt: Mgr. Emílie Petříková, e-mail: emilie.petrikova(at)upol.cz, tel.: 585 635 012