Program Erasmus

Možnost studia v zahraničí v rámci programu Sokrates ERASMUS

Erasmus_logo

 ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)

je mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů (nutné mít ukončený alespoň jeden akademický rok vysokoškolského studia) na partnerských univerzitách v zahraničí.

Program je realizován v zemích Evropské Unie, Švýcarsku, Norsku a Turecku. Student pobírá stipendium, které částečně hradí jeho náklady na pobyt v hostitelské zemi, resp., které odpovídá rozdílu životních nákladů mezi zemí původu a zemí pobytu.

Předměty si student vybírá dle své aprobace, i napříč ročníky, aby mu mohly být po návratu uznány i na domovské univerzitě.

Studenti oborů garantovaných Katedrou antropologie a zdravovědy mají možnost studovat v rámci programu SOKRATES ERASMUS. Jedná se o studium jednoho semestru.

1. na Fakultě přírodních věd, Univerzity Constantina Filosofa v Nitře. Vhodné pro studenty bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání, nebo navazujícího magisterského studia – kombinací Výchova ke zdraví/Přírodopis

Adresa: http://www.fpv.ukf.sk/

2. na Panstwowej Wyzsej Szkole Zavodowej w Raciborzu vhodné pro studenty bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání, nebo navazujícího magisterského studia kombinací Výchova ke zdraví/Angličtina, Němčina.

A pro studenty bakalářského oboru Sociální a zdravotní práce

Adresa: http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/

3. na Fakultě Pedagogiky a Umění Univerzity Jana Kochanowskiego Humanitních a Přírodních věd v Kielcach v Polsku.

Adresa: http://www.ujk.edu.pl

Informace o navázané spolupráci s Fakultou Pedagogiky a Umění UJK v Kielcach zde

Výběrové řízení na toto studium probíhá vždy začátkem letního semestru pro následující  školní rok.

Bližší informace podá RNDr. Kristína Tománková, Ph.D. osobně.

Nebo navštivte webové stránky Univerzity Palackého:

http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/zahranicni-styky/program-celozivotniho-uceni-erasmus/