O nás

Katedra antropologie a zdravovědy (KAZ) zajišťuje v prezenční a kombinované formě a ve formě celoživotního vzdělávání výuku pro různé studijní obory na Pedagogické fakultě UP (propagační video KAZ).

Katedra garantuje tyto studijní obory:

V bakalářském studijním programu:

 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (prezenční a kombinované studium) a Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávaní (prezenční a kombinované studium).

V magisterském navazujícím programu: 

 • Učitelství Výchovy ke zdraví pro základní školy (prezenční a kombinované studium),
 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (prezenční a kombinované studium)

Pro uchazeče o studium Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (UOPZŠ) – informace o studijním programu.

Katedra zajišťuje na PdF UP v Olomouci rigorózní řízení pro studijní obory:
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol,
 • Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy,
 • Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy.

Katedra dlouhodobě spolupracuje s katedrami a ústavy Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, s Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci, s  katedrami antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, s Katedrou biologie Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje  se sídlem v Olomouci, se Státním zdravotním ústavem v Praze, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Zahraniční spolupráce je navázána s odbornými pracovišti na vysokých školách v Polsku a na Slovensku.

Pedagogicko-vědecká aktivita katedry:
 • Spolupráce se základními a středními školami v oblasti primární prevence a výchovy ke zdraví.
 • Sledování somatického stavu a pohybové aktivity dětí a mládeže.
 • Problematika dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a společensko-ekonomickým podmínkám.
 • Sociální problematika.
 • Členové katedry se podílejí na veřejných aktivitách v oblasti primární prevence (Olomoucké dny zdraví,  Festival zdraví, projekt Zdravá záda, MEZI NÁMI apod.).
 • Realizace odborných  seminářů a konferencí.
 • Pracovníci katedry vytvářejí podmínky pro vedení, tvorbu a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací studentů Pedagogické fakulty i dalších fakult UP.