Konzultační hodiny

Konzultační hodiny členů katedry v období ZS 2018-2019 od 17. 9. 2018 – 14. 12. 2019

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. – vedoucí katedry
pro studenty prezenčního studia: Pondělí: 10:30 – 11:30
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 11:15 – 12:150
v jiných termínech konzultace možná po předchozí domluvě
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Pondělí: 13:00 – 13:45
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: po předchozí domluvě e-mailem
v jiných termínech konzultace možná po předchozí domluvě
PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Úterý: 12:00 – 13:00
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 9:00 – 10:00 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Petra Kurková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Čtvrtek: 9:30 – 10:30
pro studenty kombinovaného studia: Individuálně po předchozí domluvě e-mailem
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Pátek: 10:00 – 12:00
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 10:00 – 12:00
v jiných termínech konzultace možná po předchozí domluvě
PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Pátek: 8:15 – 9:30
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 8:15 – 9:30
RNDr. Kristína Tománková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Čtvrtek: 9:15 – 10:45
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 9:30 – 10:30
Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. – tajemník katedry, rozvrhář pracoviště KAZ
pro studenty prezenčního studia: Pondělí: 9:30 – 10:30
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 8:00 – 9:00 po předchozí domluvě
Mgr. et Bc. Jana Kočí
pro studenty prezenčního studia Po předchozí domluvě e-mailem
pro studenty kombinovaného studia Po předchozí domluvě e-mailem