Konzultační hodiny

Konzultační hodiny členů katedry v období LS 2017-2018 od 12. 2. 2018 – 13. 5. 2018

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. – vedoucí katedry
pro studenty prezenčního studia: Pondělí: 10:00 – 11:00
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 11:00 – 12:00
konzultační hodiny platí jen v době semestrální výuky, není-li mimořádně uvedeno jinak
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Individuálně po předchozí domluvě e-mailem
pro studenty kombinovaného studia: Individuálně po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Pondělí: 9:30 – 10:15
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: po předchozí domluvě e-mailem
PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Úterý: 9:30 – 10:30
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 8:30 – 9:30 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Petra Kurková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Středa: 12:15 – 13:15
pro studenty kombinovaného studia: Individuálně po předchozí domluvě e-mailem
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Pátek: 10:00 – 12:00
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 10:00 – 12:00
Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. – zástupce vedoucí katedry
pro studenty prezenčního studia: Pondělí: 13:00 – 15:00
pro studenty kombinovaného studia: Pátek po předchozí domluvě e-mailem
PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Pátek: 8:15 – 9:30
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 8:15 – 9:30
RNDr. Kristína Tománková, Ph.D.
pro studenty prezenčního studia: Úterý: 10:00 – 11:00
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 9:00 – 10:00
konzultace v jiných termínech možné po individuální dohodě
Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. – tajemník katedry, rozvrhář pracoviště KAZ
pro studenty prezenčního studia: Pondělí: 10:30 – 11:15
pro studenty kombinovaného studia: Pátek: 8:00 – 9:00
Mgr. et Bc. Jana Kočí
pro studenty prezenčního studia Po předchozí domluvě e-mailem
pro studenty kombinovaného studia Po předchozí domluvě e-mailem