O nás

Katedra antropologie a zdravovědy (KAZ) zajišťuje v prezenční a kombinované formě a ve formě celoživotního vzdělávání výuku pro různé studijní obory na Pedagogické fakultě UP (propagační video KAZ).

Katedra garantuje tyto studijní obory:

a)      V bakalářském studijním programu: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (prezenční a kombinované studium) a Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávaní (prezenční a kombinované studium).

b)      V magisterském studijním programu: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy (prezenční a kombinované studium).

c)     V magisterském navazujícím programu: Učitelství Výchovy ke zdraví pro základní školy (prezenční a kombinované studium), Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (prezenční a kombinované studium) a Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy (prezenční a kombinované studium).

Pro uchazeče o studium Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (UOPZŠ) – literatura a okruhy k přijímacím zkouškám.

Katedra zajišťuje na PdF UP v Olomouci rigorózní řízení pro studijní obory: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy a Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy.

Katedra dlouhodobě spolupracuje s katedrami a ústavy Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, s Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci, s  katedrami antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, s Katedrou biologie Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje  se sídlem v Olomouci, se Státním zdravotním ústavem v Praze, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Zahraniční spolupráce je navázána s odbornými pracovišti na vysokých školách v Polsku a na Slovensku.

Pedagogicko-vědecká aktivita katedry:

  • Spolupráce se základními a středními školami v oblasti primární prevence a výchovy ke zdraví.
  • Sledování somatického stavu a pohybové aktivity dětí a mládeže.
  • Problematika dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a společensko-ekonomickým podmínkám.
  • Sociální problematika.
  • Členové katedry se podílejí na veřejných aktivitách v oblasti primární prevence (Olomoucké dny zdraví,  Festival zdraví, projekt Zdravá záda, MEZI NÁMI apod.).
  • Realizace odborných  seminářů a konferencí.
  • Pracovníci katedry vytvářejí podmínky pro vedení, tvorbu a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací studentů Pedagogické fakulty i dalších fakult UP.