FRVŠ projekty

Projekt: FRVŠ (1363/2011)

Název projektu: Interaktivní somatopatologie pro speciální pedagogy

Rok řešení projektu: 2011

Řešitel: MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

Spoluřešitelé: MUDr. Milada Bezděková,  Ph.D., Petra Valenta (student), Lukáš Stejskal (student)


Projekt: FRVŠ (2306/2011)

Název projektu: Tvorba nového předmětu Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí na PdF UP v Olomouci

Rok řešení projektu: 2011

Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.


Projekt: FRVŠ (1218/2011)

Název projektu: Inovace, zkvalitnění výuky a propojenost s praxí předmětu Sociální politika u bakalářského studijního oboru Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

Rok řešení projektu: 2011

Řešitel: PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

Spoluřešitel: doc. RNDr. Lubomír Krejčovský. CSc.


Projekt: FRVŠ (2412/2010)

Název projektu: Modernizace přístrojového vybavení a didaktických pomůcek laboratoří pro praktickou výuku na Katedře antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Rok řešení projektu: 2010

Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Spoluřešitelky: Mgr. Jana Majerová, Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.