Historie

Katedra antropologie a zdravovědy patří mezi nejstarší pedagogicko-vědecká pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1946 byl na Pedagogické fakultě obnovené Univerzity Palackého v Olomouci vybudován Ústav biologie dítěte, který  byl později změněn na Kabinet biologie dítěte v rámci Katedry přírodopisu Pedagogické fakulty. V roce 1968 byla ustavena samostatná Katedra biologie dítěte a školní hygieny, která pod názvem Katedra antropologie a zdravovědy existuje dosud.

Prvním vedoucím pracoviště byl doc. MUDr. et PaedDr. Jaroslav Šmiřák, CSc. (1968–1972). Dalšími vedoucími byli doc. RNDr. Josef Klementa, DrSc. (1972–1991), doc. RNDr. Josef Krátoška (1991–1993, 1997–2002), doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (1994–1996, 2003–2008), doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. (2008-2013), Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. (2013-2015) a Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (2015). Od 1.9.2015 je katedra pod vedením doc. Mgr. Martiny Ciché, Ph.D.