Průvodce předmětem Sociální politika

Charita_socialni_politika

  1. Obsah výuky
  2. Otázky jednotlivých tématických bloků
  3. Navazující sociální disciplíny
  4. Seznam studijní literatury
  5. Internetové prameny k sociální problematice
  6. Seznam legislativních pramenů
  7. Požadavky k zápočtu a zkoušce
  8. Přehled možnosti spolupráce

Studijní opora

Studijní pomocník

Přednášky externistů

Souvislé odborné praxe