Prezenční studium

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – prezenční studium

Základní informace o studijním oboru

Studijní plán a charakteristika studijních předmětů jsou ve studijním prostředí STAG

Okruhy ke státním  závěrečným zkouškám

Studenti jsou povinni v rámci Státní závěrečné (bakalářské) zkoušky v oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání předložit seznam reálně prostudované literatury, event. dalších zdrojů. Pro každý ze tří okruhů: „Okruh disciplín výchovy ke zdraví, Okruh biologických a zdravovědných disciplín a Okruh psychosociálních disciplín“ je vytvořen samostatný číslovaný seznam dle citační normy ISO 690 opatřený jménem a příjmením studenta, oborovou kombinací, formou studia a datem vyhotovení + datem termínu SZZ. Seznam student odevzdává tajemnici komise před zahájením přípravy na SZZ.

Přijímací řízení – viz. web fakulty (přesměrování zde.)