Výchova ke zdraví (VZ)

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Garant studijního programu –  doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
tel.: 585 635 512
e-mail: michaela.hrivnova@upol.cz

Koordinátor studijního programu – PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.
tel.: 585 635 508
e-mail: tereza.sofkova@upol.cz