UOPZŠ – navazující studium

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy – Navazující magisterské studium

Garant oboru: Doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
tel.: 585 632 660, 588 443 529
e-mail: dagmar.horakova(at)upol.cz

Kontakní osoba: RNDr. Kristína Tománková, Ph.D.
tel.: 585 635 504
e-mail: kristina.tomankova(at)upol.cz