UOPZŠ – navazující studium

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy – Navazující magisterské studium

Garant oboru: Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
tel.: 585 635 520
e-mail: jana.mareckova(at)upol.cz

Kontakní osoba: RNDr. Kristína Tománková, Ph.D.
tel.: 585 635 504
e-mail: kristina.tomankova(at)upol.cz