UOPZŠ – navazující studium

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy – Navazující magisterské studium

Garant oboru: Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
tel.: 585 635 520
e-mail: jana.mareckova(at)upol.cz

Kontakní osoba: PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.
tel.: 585 635 508
e-mail: tereza.sofkova(at)upol.cz