UOPZŠ – navazující studium

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Garant studijního programu – Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
tel.: 585 635 520
e-mail: jana.mareckova(at)upol.cz

Koordinátor studijního programu – PhDr. Hana Heiderová, Ph.D.
tel.: 585 635 505
e-mail: hana.heiderova(at)upol.cz

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM