Internetové odkazy

Partneři projektu

01Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2009-2010

02 Hlavní metodická podpora učitelů k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů (RVP) ve školách: http://rvp.cz

03 Kvalitní informace zaměřené na výchovu ke zdraví, preventivní programy, aktuality, edukační materiály apod.: www.vychovakezdravi.cz

04 Informační portál nabízející komplexní informace o zdravém životním stylu: www.sportvital.cz

05 Výživa dětí: http://vyzivadeti.cz

06 Stop obezitě: www.stob.cz

07 Česká obezitologická společnost: http://obesitas.cz

08 Společnost pro výživu: www.vyzivaspol.cz

09 Česká společnost tělovýchovného lékařství: www.cstl.cz

10 Informační portál poskytující informace, rodinám pečujícím o děti s různým typem zdravotního postižení, o děti zanedbávané, týrané či jinak ohrožené prostředím, ve kterém žijí: www.sancedetem.cz

11 Agendový portál Ministerstva zdravotnictví České republiky, implementace eHealth v prostředí českého zdravotnictví: http://ap.mzcr.cz

12 Vhodná učební pomůcka určená mládeži i učitelům. Srozumitelnou a zábavanou formou informuje o základních poznatcích ze zdravé výživy, správného stravování a úpravy pokrmů, hygieny při manipulaci s potavinami a o možných rizicích z potavin: www.viscojis.cz.

13 Společnost pro podporu Zdraví 21. století (SPPZ) se zaměřuje na jednu ze základních priorit výchovy a vzdělávání ve školách – na ochranu a podporu zdraví, nabízí členství všem, kteří se profesně danou problematikou zabývají: www.zdraví21.orgwww.izdravi.info