UVZ – navazující studium

Učitelství  výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

Garant studijního programu –  doc.  Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
tel.: 585 635 512
e-mail: michaela.hrivnova(at)upol.cz

Koordinátor studijního programu – PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.
tel.: 585 635 508
e-mail: tereza.sofkova(at)upol.cz